Drop us a line & we’re always ready to help you!
дээш

Үйлчлэл

Кампус үйлчлэл

Бид Кампус үйлчлэлээ Олон Улсын Улаанбаатарын  Их Сургууль дээр төвлөрөн явуулж байна. ТУс Их Сургууль нь 1995 оноос эхлэн үйл ажиллагаа явуулж байгаа сургууль юм.  ОУУБИС-д нийт  Христ  итгэлт  50 багш ажилтан,  70 орчим оюутан байна.  Бид сар бүрийн сүүлийн долоо хоногийн Даваа гарагт нэгдсэн магтаал өргөж,  Христмас болон Дахин амилалтын баяраар хамтдаа хүндэтгэл магтаал өргөн нөхөрлөх, гэрчлэх цагийг гаргадаг. Мөн хавар болон намартаа тогтмол байдлаар кемп, семинар хийхийг зорьж байна.