Drop us a line & we’re always ready to help you!
дээш

Get involved

Хандивлах

Та бидэнтэй хамтарч ажиллахыг хүсэж байна уу?

Хэрвээ та бидний үйл ажиллагааг дэмжихийг хүсвэл хандив илгээх боломжтой юм.

Бидэнтэй холбогдох имэйл: info@ywamubmongolia.orgywamub@gmail.com 

Улаанбаатар YWAM сургуулийн данс : 457085492

Худалдаа хөгжлийн банк: Үүрэгтэй үүргэвчтэй залуус

Утасны дугаар:  +976 96201609; +976 99203691; +976 99049344